دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/25 | 

محمد رسولی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان «طراحی نمودار کنترل چندمشخصه چندمرحله‌ای تحویل شده با ریسک در بخش درمان»‏‎ ‎به راهنمایی آقای دکتر نورالسناء ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ دفاع خواهد نمود‎.

شماره دانشجوئی: ۹۳۸۷۱۰۲۷
نشانی الکترونیکی: 
mhrsanagmail.com
استاد راهنما:  آقای دکتر رسول نورالسناء
اساتید مشاور: آقای دکتر یاسر صمیمی- آقای دکتر کامران حیدری
اساتید داور داخلی: آقای دکتر حیدری- خانم دکتر برزین‌پور
اساتید داور خارجی:  آقای دکتر حمید شهریاری- آقای دکتر محمدمهدی سپهری
زمان دفاع: ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱- ساعت ۱۳ کلاس ۳۰۱ ( طبقه سوم دانشکده)

چکیده:

امروزه در حوزه بهداشت و درمان، فرایندهای درمانی بسیاری وجود دارند که نتایج آن‏ها طی مراحل مختلف به هم وابسته حاصل می‏‌گردد. در مطالعه این نوع از فرایندها، که فرایندهای درمانی چندمرحله‌‏ای نامیده می‏ شوند، دو مفهوم از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردارند؛ یکی تعدیل ریسک و دیگری در نظر گرفتن خاصیت آبشاری. به منظور پایش فرایندهای چندمرحله‌‏ای، نمودارهای کنترل متنوعی مورد استفاده قرار می‏‌گیرند که از جمله آن‏ها می‏توان از نمودارهای کنترل مبتنی بر مدل نام برد. به منظور طراحی این دسته از نمودارها، ابتدا می‌‏بایست مدل مناسبی برای شناسایی رفتار فرایندهای چندمرحله‏‌ای شناسایی گردد؛ سپس مبتنی بر مدل شناسایی شده، نمودارهای کنترل می‏توانند پیشنهاد شوند. در این رساله، یک مدل فضای حالت خطی متغیر با زمان تعدیل شده با ریسک به منظور تحلیل داده‌‏های طولی فرایندهای درمانی چندمتغیره چندمرحله‌‏ای معرفی شده است. مرتبه مدل و پارامترهای آن نیز به ترتیب بر اساس روش‏های تجزیه مقادیر تکین هنکل (HSVD) و کمینه‌‏سازی خطای برآورد (PEM) تخمین زده شده‌‏اند. سپس، نمودارهای کنترل گروهی چندمتغیره میانگین متحرک موزون نمایی (GMEWMA) و انتخاب عامل انحراف (GMCSC) به منظور پایش این فرایندهای درمانی پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل مبتنی بر مدل پیشنهادی، از داده‌‏های شبیه‏‌سازی و داده‌‏های واقعی عمل دومرحله‏‌ای جراحی تیروئید استفاده شده است. نتایج نشان می‌‏دهد که نمودار کنترل GMEWMA پیشنهادی عملکرد بهتری را در شبیه‌‏سازی، پایش و پیش‌‏بینی فرآیندهای درمانی چندمرحله‌‏ای دارد. همچنین، می‏‌توان سیستم‏‌های تشخیص کامپیوتری (CAD) را نیز به عنوان یکی از نیازهای فعلی جامعه پزشکی، مبتنی بر رویکرد پیشنهادی در این رساله توسعه داد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.68617.fa.html
برگشت به اصل مطلب