دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/13 | 
سارا خورسندی کریمی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان «ارائه یک رویکرد ریاضی جهت بررسی روابط متقابل بین ابعاد انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت»‏‎ ‎به راهنمایی آقای دکتر جلالی نائینی و آقای دکتر سجادی ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ دفاع خواهد نمود‎.
شماره دانشجوئی: ۹۱۸۷۳۵۰۱
نشانی الکترونیکی:  
sara.khorsandigmail.com
اساتید راهنما:  آقای دکترسید غلامرضا جلالی نائینی- آقای دکترسید جعفر سجادی
استاد مشاور: آقای دکتر آرمین جبارزاده
اساتید داور داخلی: آقای دکتر ماکوئی-آقای دکتر یعقوبی
اساتید داور خارجی:  آقای دکتر بهروز کریمی- آقای دکتر علی بزرگی
زمان دفاع: ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱- ساعت ۸:۳۰ کلاس ۳۰۱ ( طبقه سوم دانشکده)

چکیده:
امروزه، تغییرات سریع در خواسته های مشتریان، اهمیت مفاهیم جدید مانند انعطاف پذیری زنجیره تأمین و همچنین کاربرد آن را دوچندان کرده است. در این تحقیق، تأثیرات مثبت افزودن ابعاد مختلف انعطاف پذیری به یک مدل ریاضی دو هدفه جهت برنامه ریزی تولید را مشخص می کنیم. چهار بعد انعطاف پذیری با توجه به نیاز یک کارخانه تولیدی، به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است. توابع هدف به ترتیب به حداقل رساندن کل هزینه ها به همراه زمان تحویل محصول می باشد. همچنین برای حل مدل پیشنهادی مسئله ای که در صورت پیدا شدن الگوریتم از درجه چند جمله ای میشه تمام مسائل رو به این مسئله تبدیل کرد و با پیچیدگی  چند جمله ای حل کرد ( NP-hard) ، از الگوریتم های متاهیوریستیک یعنی الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب ‌(NSGA-Ⅱ) و روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO)  استفاده می کنیم. پس از آن، دستیابی به نتایج مطلوب هر دو استراتژی حل را بر اساس پنج معیار مقایسه می کنیم. علاوه بر این، عملکرد هر دو مدل انعطاف پذیر و غیر انعطاف پذیر را از نظر هزینه مورد مقایسه قرار می دهیم. نتایج نشان می دهد که استفاده از مدل انعطاف پذیر منجر به کاهش ۲۲٪ در هزینه ها می شود. در این تحقیق مدل دیگری را با استفاده از روش های دقیق نیز حل میکنیم. آگاهی از محیط زیست با توجه به اهداف توسعه پایدار، باعث ایجاد علاقه فراوان به زنجیره های تأمین و شبکه های لجستیکی شده است. این یک مدل ریاضی خطی دو هدفه که شامل ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تأمین می باشد را پیشنهاد می کند. مدل پیشنهادی، برای ادغام ملاحظات زیست محیطی در یک زنجیره تأمین انعطاف پذیر به عنوان یک چارچوب بهینه سازی است. اولین تابع هدف برای به حداقل رساندن هزینه ها می باشد، در حالی که دومین تابع، تأثیرات زیست محیطی صنعت خودروسازی را به حداقل می رساند. هدف این تحقیق یافتن معامله بین هزینه کل و آلودگی محیط زیست با توجه به ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تأمین است. در این تحقیق پیشنهاد می کنیم که چهار بعد مختلف از انعطاف پذیری زنجیره تأمین را به مدل اضافه کنیم که شامل بودجه حمل و نقل، تیم کار آموزش دیده برای کمک به فرآیند بسته بندی، تعداد کارخانجات فعال و برون سپاری انعطاف پذیری فرایند نقاشی برای جلوگیری از انتشار مواد مضر کارخانه ها می باشد، ضمن اینکه باعث کاهش هزینه ها می شود. پانزده سناریوی انعطاف پذیری در این پژوهش برای انجام تجزیه و تحلیل حساسیت ارائه شده است. این مدل با استفاده از مجموعه داده های واقعی استخراج شده از کارخانه تولید قطعات خودرو واقع در ایران قابل اجرا است. برای بررسی چارچوب پیشنهادی بهینه سازی دو هدفه، از یک روش محدودیت ε (اپسیلون) تقویت یافته استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که انتخاب مدل با چه سناریو هایی ابعاد انعطاف پذیری، بهترین اقدام برای ارتقای توسعه پایدار است، چرا که این سناریو ها منجر به کاهش قابل توجهی در هزینه ها و آلودگی محیط زیست می شود.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.11055.68106.fa.html
برگشت به اصل مطلب