مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- تجهیزات آزمایشگاهی
دستگاه تجزیه آسفالت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دستگاه تجزیه آسفالت (Extraction) دستگاه تجزیه آسفالت

  هدف : تعیین درصد قیر نمونه‌های مخلوط آسفالتی آزمایشگاهی و یا کارگاهی

  ابتدا نمونه آسفالتی متراکم شده را به مقدار لازم گرم کرده، سپس به داخل محفظه دستگاه اکستراکشن قرار داده و حلال به آن اضافه می‌شود. با گذشت زمان و اعمال چرخش به ظرف ، قیر داخل حلال حل شده و از طریقی صافی جدا می‌شود. مصالح باقیمانده پس از خشک شدن در اون وزن شده و اختلاف وزن حاصل، درصد قیر مخلوط را نشان خواهد داد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3178.3545.fa.html
برگشت به اصل مطلب