معاونت دانشجویی- نرخ نامه ها
نرخ نامه های ادارات زیر مجموعه معاونت دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/12 | 
تعرفه تربیت بدنی

جریمه خسارت خوابگاهی

خدمات شستشو و اتو

خدمات خیاطی

عکاسی

خدمات صحافی

خدمات تایپ و تکثیر

کفاشیبار گذاری توسط فناوری و اطلاعات
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-58.19259.63620.fa.html
برگشت به اصل مطلب