معاونت دانشجویی- رویداد معاونت
کسب مقام دوم پرتاب دارت و مقام سوم در تیراندازی، روز جهانی ورزش توسط دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | 
کسب مقام دوم پرتاب دارت و مقام سوم در تیراندازی، روز جهانی ورزش توسط دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران
بمناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی، مراسمی برگزار شد.
در مسابقات میان دانشگاهی در رشته پرتاپ دارت سرکار خانم مهری سهرابی دانشجوی دکتری مهندسی مواد موفق به کسب مقام دوم شدند. همچنین در مسابقات تیراندازی دختران ایشان موفق به کسب مقام سومی گردیدند.
این موفقیت را به ایشان و دانشگاهیان علم و صنعت ایران تبریک گفته و آرزوی کسب موفقیتها و توفیقات الهی روز افزون را داریم.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=58.11740.51330.fa
برگشت به اصل مطلب