معاونت دانشجویی- بیانیه،چشم انداز،ماموریت
ماموریت حوزه معاونت دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/22 | 
معاونت دانشجویی به امر برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در ماموریت‌های ذیل اهتمام دارد:

۱. شکوفا سازی ابعاد وجودی و قابلیت‌های دانشجویان
 

۲. ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و رفع بخشی از نیازهای مالی و معیشتی دانشجویان
 

۳. تامین و ارتقاء سلامت دانشجویان
 


اهداف کیفی:
 

۱.تکریم، تسهیل و تسریع در خدمات‌رسانی به دانشجویان و اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف
 

۲. ارتقاء کیفیت، و تامین نیازهای تغذیه دانشجویان
 

۳. ارائه خدمات تخصصی و درمانی در جهت ارتقا سطح سلامت و بهداشت دانشجویان و استفاده از ظرفیت خدمات بیمه‌ای
 

۴. ارتقاء تسهیلات به دانشجویان متقاضی و ارائه خدمات خوابگاهی مجردی و متاهلین در یک بستر فرهنگی و اسلامی
 

۵. مدیریت بهینه هزینه‌ها و ارتقاء استانداردسازی تجهیزات و امکانات خوابگاه‌ها، سلف سرویس‌ها، واحدهای صنفی و مرکز بهداشت و درمان
 

۶. ارتقا بهره‌وری استفاده از بستر اینترنت در خوابگاه‌ها به منظور انجام امور علمی ـ پژوهشی
 

۷. اصلاح ساختار سازمانی نیروی انسانی جهت عملیاتی شدن ماموریت‌های جدید
 


راهبردها:
 

۱. تهیه اطلاعات و آمار دقیق در حوزه معاونت دانشجویی
 

۲. ارتقاء سیستم‌های اتوماسیون دانشجویی و الکترونیکی نمودن درخواست‌ها
 

۳. استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب‌تر
 

۴. آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه دانشجویی
 

۵. جلوگیری از اسراف
 

۶. کاهش بروکراسی اداری در حوزه معاونت دانشجویی
 

۷. تخصیص کارت واحد به دانشجو جهت ارائه کلیه خدمات رفاهی، آموزشی و پژوهشی
 

۸.اطلاع رسانی به موقع و شفاف در مورد قوانین و مقررات
 

۹. برون سپاری خدمات رفاهی با رعایت تبعات فرهنگی و توجیهات اقتصادی
 

۱۰. فعال سازی شورای تخصصی دانشجویی
 

۱۱. ایجاد واحد کنترل کیفیت و بازرسی در فرآیند پخت غذا طبق استاندارد
 

۱۲. تمرکز اداره تغذیه بر ارائه خدمات صرفاً به دانشجویان به منظور ارتقاء کیفیت ونظارت
 

۱۳. ارائه صبحانه روزانه در خوابگاه‌ها حسب امکانات
 

۱۴. حمایت ویژه از دانشجویان متاهل
 

۱۵.استفاده بهینه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین خوابگاهی
 

۱۶.کاهش زمان ماندگاری درخوابگاه براساس قوانین ومقررات صندوق رفاه دانشجویان
 

۱۷. افزایش و مدیریت پهنای باند و توزیع عادلانه آن در خوابگاه‌های دانشجویی
 

۱۸. ایجاد ساز وکار جهت تخصیص وام ضروری به دانشجویان متقاضی و کم بضاعت ( اقدامات از طریق ایجاد صندوق قرض الحسنه با مشارکت دانشگاهیان)
 

۱۹. ایجاد بازارچه دانشجویی متناسب با نیاز دانشجویان
 

۲۰. استقرار و ارتقاء نظام پایش سلامت و توسعه نظام ارتقاء سلامت
 

۲۱. نظارت درجهت استقرار استاندارهای بهداشتی در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
 

۲۲. استفاده از نیروهای متخصص و مجرب جهت تشخیص و درمان بیماری‌ها
 

۲۳. آموزش سلامت و ارتقاء شیوه‌های زندگی سالم جهت توانمندسازی دانشجویان در تامین سلامت خویش
 

۲۴. دریافت مجوز اداره بهداشت و درمان و استفاده از ظرفیت بیمه خدمات درمانی
 


اهداف کمی:
 

۱.افزایش امکان  انتخاب نوع غذا از یک وعده به دو وعده
 

۲. افزایش تنوع در انتخاب غذا در هر وعده از دو غذا به سه غذا
 

۳. افزایش تعداد خدمات الکترونیکی تغذیه از ۲خدمت به ۴خدمت
 

۴. افزایش تعداد واحدهای صنفی از ۱۰ عنوان صنف به ۱۵ عنوان صنف
 

۵.گسترش اجرای طرح سلامت از ۱ مقطع تحصیلی به ۳ مقطع تحصیلی
 

۶.افزایش کامپیوترهای (run) از صفر درصد به ۱۵ درصد کل کامپیوترها در خوابگاه‌ها
 

۷. افزایش عنوان خدمات تخصصی پزشکی از ۵ مورد به ۷ مورد
 

۸. نظارت بهداشتی بر  آزمایشگاه‌ها از صفر درصد به ۱۰۰ درصد
 

۹. برونسپاری خدمات رفاهی قابل واگذاری سالانه ۲۰ درصد بر اساس قوانین مصوب
 

۱۰. حذف پول نقد در حوزه معاونت از ۱۰۰ به صفر
 

۱۱. کاهش اپراتور سلف سرویس ها از ۵ به ۱
 

۱۲. افزایش خدمات الکترونیکی از صفر به ۳ مرکز بهداشت و درمان
 

۱۳. افزایش خدمات اینترنتی از ۱ به ۵ در اداره رفاه و خدمات دانشجویی
 

۱۴. افزایش خدمات اینترنتی از ۱ به ۵ در امور خوابگاه‌ها

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-58.11650.22713.fa.html
برگشت به اصل مطلب