مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
اصول تنظیم مواد خام در صنعت سیمان سیمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
اصول تنظیم مواد خام در صنعت سیمان
اهداف دوره
1. اطلاع از اهمیت تنظیم صحیح مخلوط مواد خام سیمان و نقش آن در کاهش هزینه تمام شده سیمان و افزایش کیفیت محصول
2. آشنایی با عوامل موثر بر قابلیت پخت مخلوط مواد خام شامل : ترکیب شیمیایی، ترکیب مینرالی، توزیع دانه بندی و یکنواختی شیمیایی و همچنین نحوه کنترل و تنظیم آنها
3. آگاهی از محاسبات تنظیم ترکیب شیمیایی مخلوط مواد خام و نکات کاربردی مرتبط
4. اطلاع از نحوه ارزیابی کیفی کلینکر و اشکالات ناشی از عدم تنظیم صحیح مخلوط مواد خام
5. و در مجموع آموزش کاربردی پرسنل بمنظور بهره وری بیشتر
موضوعات دوره
1. آشنایی مقدماتی با فازهای اصلی سیمان
2. اکسید های اصلی، فرعی، و جزئی سیمان
3. انواع مواد معدنی طبیعی و مواد مناسب در تولید سیمان
4. تقسیم بندی مواد خام سیمان
5. مشخصات واکنش های فاز جامد و ضرورت پودر کردن و یکنواخت سازی مخلوط مواد خام
6. مهمترین عوامل موثر بر قابلیت پخت مواد ( ترکیب شیمیایی، ترکیب مینرالی، یکنواختی، و توزیع دانه بندی )
7. تاثیرات ترکیبات فرعی و جزئی بر فرایند پخت و خواص سیمان
8. سلامتی سیمان و عوامل عدم سلامتی ( آهک آزاد، پریکلاز، گچ )
9. پارامترهای تنظیم ترکیب شیمیایی و نسبت وزنی مواد خام به کلینکر
10. محاسبات تنظیم مخلوط مواد خام سیمان
11. تحولات فیزیکی، شیمیایی، و مینرالی مواد در فرایند پخت
12. واکنش تشکیل آلیت و روش های تسریع آن
13. اهمیت دمای ظهور، مقدار، و خواص فاز مذاب بر فرایند پخت و خواص سیمان
14. تغییر مقداری مینرال ها در سیستم پخت با دما
15. مروری بر مهمترین خواص فازهای اصلی سیمان
16. روش های نظری و آزمایشگاهی تعیین ترکیب فازی کلینکر و سیمان
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و تکنسین های بهره برداری
مدت: دو روز

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11319.fa
برگشت به اصل مطلب