مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
مبانی طراحی و برنامه ریزی بهره برداری ذخایر معدن در صنعت سیمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
مبانی طراحی و برنامه ریزی بهره برداری ذخایر معدن در صنعت سیمان
اهداف دوره
1. آشنایی با تاریخچه بهره برداری از معادن در صنعت سیمان
2. آشنایی با گونه های عملیات استخراج معادن
3. معرفی انواع شاخص های بهره برداری معادن روباز
موضوعات دوره
1. مقدمه
2. آحاد چهارگانه عملیات استخراج
3. عملیات چالزنی و حفاری
 عوامل موثر بر حفاری، انواع ماشین آلات چالزنی، محاسبات چالزنی و حفاری، برآورد تعداد ماشین چالزنی
4. آتشکاری
 مکانیسم انفجار درچال، ایمنی و صدمات آتشکاری، طراحی و آتشکاری، آرایش چالهای معدن سطحی، مواد ناریه مصرفی ( آنفو، دینامیت، چاشنی )
5. بارگیری و باربری در معادن
 عوامل موثر بر انتخاب ماشین آلات، برآورد ماشین آلات باربری، برآورد ماشین آلات بارگیری، برآورد تعداد بولدوزر
6. راهسازی
 موقعیت مسیر راه
 مختصات جاده
7. معرفی شاخص های بهره برداری معادن روباز
 شاخص های حفاری
 شاخص های آتشباری
 شاخص های تراب
مخاطبین دوره:
کارشناسان و تکنسین های بخش معدن و تنظیم مواد
مدت: دو روز


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11311.fa
برگشت به اصل مطلب