امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه 27

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/25 | 
دانشجویان عزیز شاهدو ایثارگر دانشگاه علم و صنعت جهت انتخاب دانشجویان ممتاز و نمونه در رشته و مقاطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد،دکتری) بر مبنای آیین نامه زیر مدارک خودرا به همراه تکمیل فرم ارزشیابی جهت داوری تا مورخه 99/2/3 به دفتر مدیریت دانشجویان شاهدو ایثارگر تحویل دهید.
همچنین می توانید فرم ارزشیابی و مدارک خود را به لینک ثبت نامی مراسم-تجلیل-از- دانشجویان -ممتاز- و-نمونه-شاهد-و-ایثارگران-دانشگاه-علم-و-صنعت-ایران    https://evand.com/events  ارسال نمایید. (در ضمن آن دسته از عزیزانی که سال 98 مدارک ارسال کرده اند کافیست مدارک جدید خود را به همراه فرم تکمیل شده ارزشیابی برای دفتر ارسال نمایند.)

اصلاحیه آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه و ممتاز شاهدو ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران

ارزشیابی
 
نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.59571.fa
برگشت به اصل مطلب