امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره 23

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/25 | 

قابل توجه دانشجویان شاهدو ایثارگر
 
هر دو نیم سال تحصیلی مدیریت شاهدو ایثارگر دانشگاه، دانشجویانی را که دارای معدل های اعلام شده زیر می باشند مورد تشویق مادی و معنوی قرار می دهد.
  • دانشجویان کارشناسی ورودی 98 دارای معدل 14 و بالاتر
  • دانشجویان کارشناسی ورودی 95 تا 98 دارای معدل 15 و بالاتر همه رشته ها به جز معماری 16 به بالا
  • دانشجویان کارشناسی که در نیم سال دوم 98 -97 مشروط بوده و در نیم سال اول  99- 98 قبول شده اند و در آن نیم سال 10 واحد  به بالا درس داشته باشد.
  • دانشجویان کارشناسی که در نیم سال اول 99- 98 نسبت به نیم سال دوم 98-97 (2 نمره و بیشتر) ارتقای معدل داشته اند.(ارتقای معدل از 11 تا 15)
  • دانشجویان کارشناسی ارشد دارای معدل 17 و بالاتر
  • دانشجویان مقطع دکتری دارای معدل 18 و بالاتر
نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.58676.fa
برگشت به اصل مطلب