معاونت اداری و پشتیبانی- شوراها و کمیته ها
شوراها و کمیته های حوزه معاونت اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه  

 

رئیس هیأت مدیره صندوق: آقای دکتر سعید میرزامحمدی.

بازرس صندوق: آقای دکتر برات مجردی. 

حسابدار صندوق: خانم مرجان ثانوی.
اعضاء صندوق: آقای دکتر حسین غفوری، آقای دکتر حمیدرضا کرمی، آقای مهندس غلامحسین خالقی، آقای مهندس حسن خادم، آقای حمید یزدان پناه، خانم حکیمه نوریان، خانم پریسا مرادی.

 


هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه

 

رئیس هیأت اجرایی: آقای دکتر سعید میرزامحمدی.

دبیر هیأت اجرایی: آقای دکتر عمران محمدی. 

اعضاء هیأت اجرایی: آقای دکتر سعید شوال پور، آقای دکتر حمیدرضا کرمی، آقای مهندس قدیر اسکندری ثانی، آقای محمدعلی اکبری قرا.

 


  کمیسیون مناقصات و مزایدات دانشگاه

 

نماینده رئیس دانشگاه: آقای دکتر مهدی حیدری.
اعضاء کمیسیون: آقای دکتر سعید میرزامحمدی، آقای دکتر برات مجردی، آقای علی فتاح صحرایی، آقای محمدرضا پناهی شهری، آقای سیاوش فتحی، نماینده دفتر حقوقی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور.

 


کمیته ساماندهی فضای فیزیکی دانشگاه

 
رئیس کمیته:
آقای دکتر سعید میرزامحمدی.
دبیر کمیته: آقای دکتر برات مجردی. 
اعضاء کمیته: آقای دکتر حامد سعیدی گوگرچین، آقای دکتر داود یونسیان.

 


نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://www.iust.ac.ir/find-48.4044.38813.fa.html
برگشت به اصل مطلب