مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات- تماس با ما
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر احمد اکبری

رئیس مرکز:

73225300- 21 (98+)

تلفن:دفتر دانشکده کامپیوتر

73225380- 21 (98+)

تلفن:اتاق رئیس مرکز

73225349 - 21 (98+)

تلفن: آزمایشگاه

akbari_at_iust.ac.ir

پست الکترونیکی:

تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت یران - دانشکده مهندسی کامپیوتر طبقه اول.

آدرس آزمایشگاه:

- 21 (98+)

فکس:

رضا ترکاشون

مسئول سایت:

torkashvan_at_iust.ac.ir

پست الکترونیکی:

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=46.3097.3723.fa
برگشت به اصل مطلب