پژوهشکده الکترونیک- اساتید.1
پیام رئیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

  صنعت الکترونیک در دهه های اخیر به عنوان یک صنعت برتر و اثر گذار بر سایر صنایع ، نقش موثری را در توسعه دانش و فناوری جهانی ایفا نموده و حتی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی نیز تحولات شگرفی را موجب شده است. صنعت الکترونیک دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که باعث توجه قطبهای صنعتی جهان شده است. این صنعت از یکسو ریشه در علوم و دانشهای بنیادین مانند فیزیک دارد و فناوریهای پایه گسترده ای را در بر می گیرد. از سوی دیگر در حوزه های مختلفی مانند هوا-فضا و مخابرات نقش تعیین کننده دارد و سیستمهای متنوع و بسیار پیچیده ای را تحت پوشش قرار می دهد. به این ترتیب واژه الکترونیک مفهوم جامعی است که بسیاری از رشته ها و گرایشها، از جمله تمام گرایشهای رشته برق را در بر می گیرد.

  در کشور ما نیز دانش و فناوری الکترونیک در برنامه های کلان توسعه فناوری کشور مورد توجه قرار گرفته و در مقاطع زمانی مختلف اقداماتی جهت اعتلای صنعت الکترونیک کشور انجام شده است. با این حال موفقیتهای به دست آمده اندک بوده و دانش و صنعت الکترونیک کشور ما نتوانسته است نقش شایسته و بایسته خود را ایفا نماید. پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یک مرکز علمی و پژوهشی دانشگاهی، با بهره گیری از توانمندیها و ظرفیتهای منحصر به فردی که در اختیار دارد، برنامه ریزی بلند مدتی را جهت کمک به رشد و اعتلای دانش و فناوری الکترونیک کشور عزیزمان انجام داده است. تحقق این برنامه ها جز با عزم و اراده مستحکم اعضاء پژوهشکده، همراهی و کمک دانشگاه و همکاری و همدلی دانشمندان، پژوهشگران و متخصصین در سراسر میهن عزیزمان میسر نمی باشد. از اینرو دست همکاری و همراهی همه دانشمندان، پژوهشگران و متخصصین کشور را به گرمی می فشاریم و امید آن داریم که با استعانت از الطاف ایزد منان بتوانیم مسؤلیت خود را به گونه شایسته به انجام رسانیم.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7077.24063.fa
برگشت به اصل مطلب