مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار و رویدادها
اطلاعیه ویژه کارکنان محترم در مورد مسابقه کتابخوانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/27 | 
همکارانی که موفق به دریافت کتاب ارزشمند "مفاتیح الحیات" اثر برجسته آیت الله جوادی آملی نشده اند می توانند به امور فرهنگی اساتید و کارکنان مراجعه نمایند.
جهت دریافت کتاب به مدیریت امور فرهنگی اساتید و کارکنان، واقع در طبقه سوم ساختمان 15 خرداد، آقای جمشیدی مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.3480.27160.fa.html
برگشت به اصل مطلب