مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مدیران فرهنگی دانشکده ها
جلسه هماهنگی حوزه معاونت فرهنگی و مدیران فرهنگی دانشکده ها / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/20 | 
در روز یکشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹، جلسه شورای مدیران فرهنگی دانشکده‌ها، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی و مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت و در خصوص هماهنگی جهت بازدید و استقبال محدود از دانشجویان نوورود کارشناسی ۹۹، برگزار گردید.
با توجه به تصمیم مسئولین  دانشگاه در خصوص برنامه‌ریزی جهت حضور و استقبال از دانشجویان نوورود کارشناسی و با رعایت دستورات بهداشتی و شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در این جلسه بحث و همفکری انجام و موارد زیر مصوب گردید.
۱- تاریخ بازدید و استقبال از دانشجویان نوورود هر دانشکده، پس از هماهنگی با روسای دانشکده‌ها، از طریق معاونت فرهنگی و اجتماعی، اعلام خواهد شد.
۲- حضور و بازدید دانشجویان با رعایت  شیوه‌نامه‌های بهداشتی و به صورت محدود، از فضاهای عمومی دانشگاه و فضاهای آموزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده‌ها، به تفکیک گروه‌های مختلف، صورت خواهد گرفت.
۳- مدیران فرهنگی دانشکده‌ها، نقش محوری در مدیریت و اجرای این بازدیدها خواهند داشت تا برنامه استقبال و بازدید با کیفیت مطلوب و موثر برگزار شود.
۴- به منظور رعایت بهتر شیوه نامه‌های بهداشتی و نظر به دشواری‌ حضور دانشجویان غیر تهرانی با توجه به شرایط و محدودیت‌های شیوع ویروس کرونا، ثبت نام و شرکت در برنامه بازدید از دانشگاه، ویژه دانشجویان نوورود شهر تهران و حومه که مشکلی در ایاب و ذهاب، تامین خوابگاه و مسائل مربوط به آن ندارند، می‌باشد.
۵- مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه با همکاری مدیران فرهنگی دانشکده‌ها، جدول برنامه‌ها و زمان بندی بازدید دانشجویان هر یک از دانشکده‌ها را تنظیم و اعلام خواهد نمود.
۶- جهت برگزاری هر چه مطلوب‌تر این برنامه، مدیران فرهنگی دانشکده‌ها، نسبت به برنامه‌ریزی برنامه‌های مفید و خلاقانه‌ در دانشکده‌ها، اقدام خواهند نمود.
۷_ حضور دانشجویان به صورت اختیاری می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.14969.62710.fa.html
برگشت به اصل مطلب