مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مسابقات فرهنگی کارکنان
مسابقه فرهنگی اساتید / عکاسی سفرنامه اردبیل اساتید / 24 مرداد 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/3 | 
 مسابقه عکاسی (سفرنامه)
از تمامی همسفران حاضر در سفر فرهنگی تفریحی اردبیل دعوت شود تا در مسابقه عکاسی سفرنامه اردبیل که به صورت مجازی و در طول سفر برگزار می شود، با توجه به شرایط ذیل، شرکت نمایند.
  1. هر شرکت کننده می توانند حداکثر 12 عکس جهت مسابقه ارسال نماید.
  2. عکس ها ضمن دارا بودن کیفیت مناسب، مرتبط به جریان این سفر باشد.
  3. مهلت ارسال تصاویر حداکثر تا صبح روز پنجشنبه 24 مرداد.
  4. حتماً در زمان عکاسی می بایست حفظ حریم همسفران نیز رعایت گردد.
  5. ارسال تصاویر به شماره و شبکه مجازی اعلامی در صفحه پایانی این مجموعه.
* با شرکت 24 خانواده و ارسال تصاویر، پس از بررسی و داوری توسط 5 نفر از همکاران به 2 نفر برگزیده مسابقه عکاسی بعد از سفر هدیه یادبودی تقدیم گردید.نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.14961.57954.fa.html
برگشت به اصل مطلب