معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
نشست صمیمانه مدیران دانشگاه با دانشجویان خوابگاه خواهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/1 | 
 نشست صمیمانه مدیران دانشگاه با دانشجویان خوابگاه خواهران
مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران،  نشست و گفتگوی صمیمانه رییس مرکز مشاوره دانشگاه به همراه مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده با دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه را برگزار می کند.             
👈 سخنرانان:
👈آقای دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید
رییس مرکز مشاوره
👈خانم دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده
👈 زمان: یکشنبه یکم خرداد
ساعت: ۱۸ الی ۲۰ 
مکان: حسینیه خوابگاه خواهران
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.67227.fa
برگشت به اصل مطلب