مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
گزارش پیشگیری از بحران های فردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/25 | 
کارگاه پیشگیری از اقدام به خودکشی در بین دانشجویان ویژه مدیران، کارشناسان، مددکاران، مسئولین حراست و خوابگاه  در تاریخ های ۲۰/۲/۱۴۰۰ و ۲۲/۲/۱۴۰۰ از ساعت ۱۵-۱۳ در مجتمع شهید بهرامی بصورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل بهداشتی برگزار گردید.
ابتدا مقدمه ای راجع به میزان آمار اقدام به خودکشی در بین دانشجویان که وضعیت نگران کننده ای دارد، اشاره شد.
مطالبی در خصوص اینکه چرا خودکشی در دانشگاه ممکن است اتفاق بیفتد و عوامل خطر آفرین اقدام به خودکشی نظیر افسردگی ، اعتیاد به مواد اعتیاد آور و الکل پرداخته شد.  در این کارگاه به عوامل محافظتی پیرامون عدم اقدام به خودکشی و علایم هشدار دهنده  و اقدام به خودکشی و در نهایت مهارتهای زندگی برای مواجهه با افکار خودکشی نظیر مهارت حل مساله، مهارت خود مراقبتی، مهارتهای روزانه، مهارتهای مقابله با استرس ، مهارتهای مقابله با افسردگی ، دریافتن معنای زندگی، مهارت های خود مراقبتی هنگام بروز افکار خودکشی اشاره شد.
منابع حمایتی مورد اشاره در مواقع بروز خودکشی:
مرکز مشاوره دانشگاه:
 ۷۷۲۴۰۳۹۲
۷۷۲۴۰۳۹۳
۷۷۲۴۰۴۶۴
اورژانس اجتماعی: ۱۲۳
صدای مشاور: ۱۴۸۰
پلیس: ۱۱۰
بیمارستان های روانپزشکی (روزبه، امام حسین، آزادی، رازی، شهید لبافی نژاد و...
آتش نشانی: ۱۲۵
اورژانس پزشکی: ۱۱۵
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.63386.fa
برگشت به اصل مطلب