دفتر برنامه ریزی درسی- شرح خدمات واحدسازمانی
درباره دفتر ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 این دفتر از سال ۱۳۸۱ کار خود را آغاز کرده و در جهت رشد وتوسعه در دو زمینه بازنگری برنامه درسی و ارزشیابی اساتید گامهای بلندی برداشته است. همچنین از سال ۱۳۸۳ زمینه کنترل وضعیت تشکیل کلاسهای هر نیمسال نیز به فعالیتهای دفتر برنامه ریزی درسی افزوده گشته که مورد اخیر با تحولات شگرفی همراه بوده است.پس از ادغام این دفتر با دفتر آموزشهای آزاد در سال ۹۶، امور مربوط به برگزاری آزمونها ونیز محاسبه شهریه دانشجویان در ذیل فعالیتهای این دفتر لحاظ شد. لذا بطور فهرستی می توان اهم وظایف دفتر برنامه ریزی را به شرح زیر عنوان نمود:

 ۱- محاسبه شهریه دانشجویان نوبت دوم، بورسیه و ....در هر نیمسال و در هنگام فراغت از تحصیل

 ۲- اطلاع رسانی در مورد نحوه ارائه درخواست تغییر دروس ، ایجاد گرایش ورشته و اصلاح برنامه دروس به گروه های آموزشی و دانشکده ها

  ۳- بررسی درخواستهای دریافت شده از دانشکده ها و گروه های آموزشی در مورد ایجاد تغییر در محتوای دروس و برنامه های درسی

  ۴- بررسی درخواستهای دریافت شده از دانشکده ها و گروه های آموزشی در مورد ایجاد رشته و گرایش جدید

  ۵- انجام امور مربوط به قرار دادهای بازنگری برنامه های درسی منعقدشده بین وزارت علوم و دانشگاه

 ۶ - اعمال اصلاحات در سایت سیستم مکانیزه آموزش بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی درسی

  ۷- تکمیل و اصلاح بانک اطلاعات دروس ، گرایش و رشته ها

  ۸- استخراج آمار کلاسهای تشکیل شده در هریک از نیمسال های آموزشی به تفیک دانشکده ، مقطع و اساتید

  ۹- استخراج آمار داوطبین شرکت کننده در ارزشیابی اساتید و ارسال داده های دریافتی به مسئولین ،روسای دانشکده ها و اساتید

 ۱۰ - به روز رسانی سایت دفتر برنامه ریزی درسی

 ۱۱ - تبدیل داده های آماری به شاخص های قابل ارزیابی با هدف بهینه سازی سیستم ارزشیابی

۱۲ - انجام امور مربوط به تسویه حساب مالی دانشجویان

 ۱۳ - ارائه طرح های مطالعاتی ، تحقیقاتی در حوز ه های برنامه ریزی درسی

 ۱۴ - تهیه آمار ها و گزارش فعالیت های دفتر و ارسال به معاونت آموزشی و مسئولین دانشگاه

 ۱۵ - تشویق اعضاء هیئت علمی به ارتقاء سطح آموزشی و به روز رسانی محتوای درسی

 ۱۶ -ارتباط مستمر دانشگاهها و وزارت علوم پیرامون ارتقاء سطح علمی در حوزه برنامه ریزی درسی

۱۷- نیازسنجی برای دانش افزایی اساتید، و برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی توسط اساتید داخلی یا میهمان در داخل دانشگاه و ارائه گواهی شرکت در دوره

۱۸- برگزاری آزمونهای مجاز وزارت علوم یا سایر وزارت خانه ها
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.8636.11874.fa.html
برگشت به اصل مطلب