دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار و اطلاعیه ها
تخصیص اعضای هیات علمی به رشته- گرایشها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/18 | 
برای دریافت فایل اکسل مربوط به نظام تخصیص اعضای هیئت علمی به رشته- گرایشهای مصوب دانشکده ها، اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.3164.68524.fa.html
برگشت به اصل مطلب