دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار ورویدادها
تاب آوری نام دانشگاه در شرایط بحران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/2 | 
این فایل برگرفته از کارگاه آموزشی استفاده ازLMS در تداوم آموزش غیرحضوری است که در تاریخ ۷ و ۸ اسفند برگزارشد. جهت مشاهده فایل اینجا کلیک کنید .
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.3164.59641.fa
برگشت به اصل مطلب