دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار ورویدادها
دوره های MBA و DBA

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/20 | 
طبق اعلان وزارت عتف، برگزاری و صدور گواهینامهدوره های DBA وMBA  توسط برخی مراکز آموزش عالی ، صرفا جهت دانش افزایی می باشد، و به هیچ وجه معادل دوره های مقطع دار نبوده و ارزش استخدامی و یا ادامه تحصیل ندارد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=38.3164.55931.fa
برگشت به اصل مطلب