امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/28 | 
یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت
ویژه آثار و دستاورهای انجمن‌های علمی دانشجویی

تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن الی ۲ اسفند
افتتاحیه نمایشگاه: ۳۰ بهمن، محوطه مجتمع شهید بهرامی
اختتامیه: ۲ اسفند ساعت ۱۵ الی ۱۷، مجتمع شهید بهرامی
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.5784.70845.fa.html
برگشت به اصل مطلب