دانشکده مهندسی برق- کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/4/15 | 

 


  

 

دانشکده مهندسی برق
جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد 269

 

 

 

  جداسازی ذرات آهنی و اکسید آن توسط نیروهای مغناطیسی پالسی

 

  چکیده

  به منظور جداسازی مواد اولیه مورد استفاده در صنایع از ناخالصی‌ها، روش‌های گوناگونی وجود دارد. به منظور جداسازی ناخالصی‌ها از مواد اصلی، خواص وزنی، مغناطیسی یا الکتریکی ناخالصی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  در این پایان‌نامه، ابتدا با بررسی پیرامون انواع روش‌های جداسازی مغناطیسی، به انتخاب یکی از روش‌های جداسازی اقدام گردید و سپس با بررسی دقیق پیرامون چگونگی محاسبات میدان مغناطیسی و نیرو، نرم‌افزار شبیه‌ساز برای بررسی عملکرد این نوع از دستگاه جداساز تولید شد .

  برای اطمینان از صحت عملکرد نرم‌افزار، از عملکرد دستگاه جداساز مغناطیسی در هنگام جداسازی مواد فلزی، فیلم‌برداری صورت گرفت. از طریق تحلیل فیلم­های بدست آمده، با استفاده از نرم‌افزار رصد کننده حرکت، این امکان به وجود آمد که عملکرد نرم‌افزار با عملکرد دستگاه ساخته شده مقایسه گردد و از میزان موفقیت و دقت آن اطمینان حاصل گردد.

  پس از اطمینان از صحت عملکرد نرم‌افزار، شبیه‌سازی‌های مورد نظر انجام و نتایج در نمودارهایی عرضه شد. این نمودارها به بررسی مشخصات هسته و مشخصات منبع تزریق کننده جریان پرداخته‌اند. از این طریق، با ایجاد یک نمای مناسب از مراحل طراحی قطب در یک شبیه‌ساز و بررسی چگونگی انتخاب مشخصات منبع، این امکان به وجود آمد که مقایسه مناسبی بین روش جداسازی با جریان پالسی و روش‌های جریان مستقیم و جریان متناوب صورت گیرد و برتری روش پالسی به اثبات برسد.

  دانشجو : هادی آگاهی کشه

 

  استاد راهنما : دکتر عباس شولائی

  هیات داوری: دکتر حسین حیدری ؛ دکتر حمید لسانی

  تاریخ دفاع: یکشنبه 16/4/92 ساعت: 17

  محل: کلاس 305 دانشکده برق

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.8939.28860.fa.html
برگشت به اصل مطلب