دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
اطلاعیه جدید کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۷ | 
(مراحل انجام امور کارآموزی)

۱- اخذ معرفی نامه اولیه از دفتر ارتباط با صنعت دانشکده
۲- جایابی و انتخاب محل کارآموزی
دانشجویان عزیز از روشهای زیر می توانند جهت تعیین محل کارآموزی اقدام نمایند .
- مراجعه به استاد کارآموزی
- مراجعه به سامانه کارآموزی دانشکار به آدرس اینترنتی daneshkar.net و شرکت در جشنواره کارآموزی
۳- اخذ موافقت سرپرست محل کارآموزی در معرفی نامه اولیه
۴- تحویل معرفی نامه اولیه که موافقت سرپرست کارآموزی در آن درج گردیده ، به مسئول کارآموزی دانشکده و دریافت معرفی نامه دوم + فرم شماره چهار جهت تحویل به محل کارآموزی ( تا پایان خرداد )

۵- تحویل گزارش کارآموزی + نامه تائیدیه ۳۰۰ ساعت از محل کارآموزی + فرم شماره چهار و ارائه به دفتر ارتباط با صنعت در پایان دوره

                                                                         ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.6168.56388.fa
برگشت به اصل مطلب