دانشکده مهندسی برق- پروژه های دانشجویی کارشناسی
پرو›ه های دانشجویی کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/22 | 

- کنترل سطح آب، ایجاد شبکه بین تجهیزات فرآیند، امین رضانژاد اصل

- طراحی و ساخت مدار واسط برای اتصال سروموتور DC به کامپیوتر (مطلب)، امیرعطا گرجی

- شبیه سازی و راه اندازی سیستم کنترل کامپیوتری جهت حذف فعال نویز در یک محفظه، جلال بهروزفر

- طراحی مدارات واسط با فرکانس قابل تنظیم جهت پیاده سازی ANC تک کانال به کمک نرم افزار XPCTARGET، کیوان زواری

- طراحی و پیاده سازی رابط دیجیتال و آنالوگ بین رایانه و یک سیستم کنترل فعال نویز، سیاوش حسن نسب

- طراحی و ساخت یک واحد واسط در یک سیستم کنترل فعال نویز (ANC) بر روی کانال آزمایشگاهی، احمدرضا تراکمه

- طراحی و پیاده سازی روشهای مختلف زمانبدنی همزمان چند سیستم کنترلی، امیرحسین دوست حسینی

- Balls in Tubes control، شیرین یوسفی زاده

- کنترل سطح مایع سیستم آزمایشگاهی از طریق نرم افزار MATLAB، فرشته خسروی

- ساخت دستگاه Magnetic Levitation و کنترل کامپیوتری آن، دامون چراتی آرایی و سید امید شفیعی

- مدیریت هوشمند اتومبیل ها در پارکینگ، آریان مبینی

- ساخت و کنترل مدار Traffic Lights (چراغ راهنما) به کمک الگوی فازی، وحید علیزاده

- کنترل توپ بر روی چرخ دوار، مسعود بحرینی و بیتا صفایی

- کنترل کامپیوتری دمای اتاق های ساختمان، زینب مسگری

- طراحی و بهینه سازی یک سیستم کنترل ترافیک به کمک الگوریتم تکاملی، مهدی افشاری

- طراحی و ساخت سیستم گوی و میله و کنترل نهایی گوی بر روی میله، کسری بابائی طاسطاقار و پیمان نخ ساز

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.16156.46204.fa.html
برگشت به اصل مطلب