دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های واحد مجازی
امتحان میان ترم درس افزاره های نیم رسانا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/24 | 
اصلاحیه مکان
امتحان میان ترم درس افزاره های نیم رسانا (دکتر کرمی - واحد مجازی)
زمان : پنج شنبه مورخ 09 آذر ماه 96  ساعت 9-12
مکان : کلاس 212 - طبقه دوم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14100.51441.fa
برگشت به اصل مطلب