دانشگاه علم و صنعت ایران- فعالیت‌های پژوهشی
فرمها و آیین نامه‏ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آئین‌نامه‌ها

 • آئین‌نامه اعطای تسهیلات برای شرکت در همایش‌های علمی معتبر AWT IMAGE
 • آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضاء هیأت علمی AWT IMAGE
 • آئین‌نامه اعطای تسهیلات فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه AWT IMAGE
 • آئین‌نامه شیوه‌نامه تشکیل قطب علمی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی AWT IMAGE
 • آئین‌نامه قطب‌های علمی کشور AWT IMAGE
 • آئین‌نامه تأسیس و فعالیت آزمایشگاه پژوهشی AWT IMAGE
 • آئین‌نامه اجرایی نشر و چاپ کتاب AWT IMAGE
 • آئین‌نامه پرداخت دانشجو AWT IMAGE

فرم‌های پژوهشی

 • فرم تشویق مقالات ISC/ISI سال 1388 و نیمسال اول 1389 AWT IMAGE

 • فرم گزارش مالی AWT IMAGE

 • فرم گزارش علمی از شرکت در گردهمایی علمی بین المللی در خارج از کشور AWT IMAGE 
 • فرم پیشنهاد برگزاری همایش در دانشگاه علم و صنعت AWT IMAGE

 • فرم فرصت مطالعاتی AWT IMAGE

 • فرم رسید پرداخت دانشجویی AWT IMAGE

 • پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی AWT IMAGE

 • پرسشنامه ارزیابی ترجمه کتاب AWT IMAGE

 • پرسشنامه ارزیابی کتاب AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.2158.2782.fa
برگشت به اصل مطلب