دانشگاه علم و صنعت ایران- کنفرانس‌ها
برگزاری سمینار چالش‏های روبرو در حمل و نقل مواد خطرناک توسط راه‏آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEسمینار چالش‏های روبرو در حمل و نقل مواد خطرناک توسط راه‏آهن با سخنرانی آقای دکتر مرتضی باقری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی راه‏آهن و استاد دانشگاه مک گیل کانادا در روز چهارشنبه مورخ 26/7/91 ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس شماره 1 دانشکده مهندسی عمران برگزار گردید.

آلبوم تصاویر

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-32.1256.26023.fa.html
برگشت به اصل مطلب