دانشکده ریاضی- کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سرفصل گرایشها

فرم ها

برنامه امتحانی نیمسال دوم۹۳-۹۲
مراحل فارغ التحصیلی
دوره ایمنی برای کلیه دانشجویان

روش تحقیق ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آئین نامه ها

 اطلاعیه

وب سایت آموزش کل

 

تحقیق در عملیات

آنالیز عددی

محض- انالیز

محض- جبر

محض -هندسه

آمار

۱۱۱۱۱۱۱

نام فایل

دانلود

راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

AWT IMAGE


فرم پیشنهاد سمینار
 
AWT IMAGE

فرم دعوت به جلسه

AWT IMAGE

فرم تعیین استاد راهنما

AWT IMAGE

فرم ارزشیابی استاد از پیشرفت تحقیقاتی

AWT IMAGE

فرم درخواست حذف اضطراری

AWT IMAGE

فرم حذف پزشکی

AWT IMAGE

فرم اخذ درس بصورت مهمان

AWT IMAGE 

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

AWT IMAGE

فرم شرکت در کنفرانس

AWT IMAGE

فرم تقاضای سمینار

AWT IMAGE

فرم تائیدیه هیات داوران

AWT IMAGE

فرم تصویب پیشنهاد پروژه

AWT IMAGE

فرم کارنامه

AWT IMAGE 

فرم کمیته منتخب

AWT IMAGE

فرم فارغ التحصیلی

AWT IMAGE

فرم تعهد انجام تسویه حساب AWT IMAGE
گزارش پایان تحصیلات دانشجو AWT IMAGE
فرم اصلاحات پایان نامه AWT IMAGE
فرم دریافت مجوز برای دفاع از پایان نامه AWT IMAGE


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.8441.11441.fa
برگشت به اصل مطلب