دانشکده ریاضی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
تغییر نام دانشکده «ریاضی» به دانشکده «ریاضی و علوم کامپیوتر»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/22 | 

بر اساس ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با تصویب هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ نام دانشکده «ریاضی» به دانشکده «ریاضی و علوم کامپیوتر» تغییر یافت.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://www.iust.ac.ir/find-30.6258.71691.fa.html
برگشت به اصل مطلب