دانشکده ریاضی- رویداد ها
22ام اسفند 1401 جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
نام و نام خانوادگی : زهرا عبداله پهلوان
عنوان پایان نامه : برخی قضایای نقطه ثابت در فضاهای متریک مرتب جزئی و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی
استاد راهنما:  جناب آقای دکتر اسداله آقاجانی
سرکار خانم دکتر سمیه سعیدی نژاد
زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲– کلاس   شماره ۴۲۴ ساعت ۱۳
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19586.71486.fa.html
برگشت به اصل مطلب