دانشکده ریاضی- رویداد ها
27 ام مهر 1401 جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/26 | 
نام و نام خانوادگی : پیام پاشاپور
عنوان پایان نامه : گروه تبدیلات سوفس لی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی نجفی خواه
زمان دفاع: ۱۴۰۱/۷/۲۷ ساعت ۱۰-۱۱ کلاس : ۴۳۴
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19586.68642.fa.html
برگشت به اصل مطلب