دانشکده ریاضی- عملکرد پژوهشی دانشکده
عملکرد پژوهشی دانشکده ریاضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عملکرد پژوهشی 97 دانشکده ریاضی 

نام و نام خانوادگی مقالات علمی پژوهشی و ISI کنفرانس  تالیف و تصنیف کتاب خدمات اجرایی فرصت مطالعاتی
اسدالله آقاجانی 5 0
رضا احمدی 1 0
جلیل رشیدی نیا 5 0
سمیه سعیدی نژاد 4 1
اکبر دهقان نژاد 0 0
مهدی علائیان 4 4 3
محمدرضا علیرضایی 0 0
رحمان فرنوش 1 0
محمد باقر قائمی 4 1
مرتضی گرشاسبی 1 1 1
زهره مستقیم 2 2
سمانه مشهدی 2 0
مهدی نجفی خواه 2 1 1 1 0
تورج نیک ازاد 2 0 1
مسعود هادیان دهکردی 4 0
غلامحسین یاری 2 0
جواد وحیدی 6 1
رضا سعادتی 6 0
سیده محبوبه مولوی عربشاهی 1 5
سجاد صادقی 0 0

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.10942.19600.fa
برگشت به اصل مطلب