گروه زبان‌های خارجی- برنامه امتحانی
برنامه امتحانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه ی امتحانی دروس زبان عمومی و تخصصی در نیمسال دوم 97-96

تاریخ امتحان نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
دوشنبه 97/04/04 زبان تخصصی
سه شنبه 97/04/05 زبان

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.7761.24961.fa
برگشت به اصل مطلب