معاونت آموزشی- معرفی افراد
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۷ | 
بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران دروس علوم پایه شامل فیزیک پایه ۱، فیزیک پایه ۲، ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، و آمار و احتمال مهندسی را در نیم‌سال تابستان ۹۸ به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) و با دریافت شهریه ارائه می دهد. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت بدون هیچ‌گونه محدودیتی اعم از سال ورود یا داشتن نمره مردودی در آن دروس می‌توانند اخذ واحد نمایند و برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، اخذ درس با ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه دانشجو بلامانع است. جزئیات بیش‌تر در اطلاعیه شماره ۲ به زودی اطلاع‌رسانی خواهد گردید.  برای سایر دروس علوم پایه و یا دروس عمومی، شرایط زیر جهت دریافت معرفی‌نامه برای سایر دانشگاه¬های روزانه که شرط شورای آموزشی دانشگاه را برآورده سازند الزامی است:
کلیه دانشجویان به غیر از ورودی‌های سال تحصیلی جدید می‌توانند در تابستان اخذ واحد نمایند.
دانشجوی مهمان از سایر دانشگاه‌ها جهت ترم تابستان به دانشگاه مبداء خود مراجعه فرمایند.
اخذ دروس علوم پایه به جز دروس فوق‌الذکر در سایر دانشگاه‌ها، تنها در صورتی مجاز است که دانشجو در نیم‌سال جاری یا نیم‌سال‌های قبل، این دروس را اخذ کرده باشد و نمره مردودی داشته باشد.
دروس عملی_آزمایشگاه قابل اخذ در ترم تابستان نیست.
اخذ بیش از ۶ واحد درسی در نیم‌سال تابستان مجاز نیست.
دانشجویان توجه داشته باشید برخی دانشکده‌ها ممکن است شروطی برای پذیرش نمره میهمان از دانشگاه‌های دیگر داشته باشند که لازم است رعایت گردند.

امور آموزش دانشگاه


 آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=26.11331.56382.fa
برگشت به اصل مطلب