قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- آرشیو خبر
سخنرانی پروفسور Kenneth MacKenzie

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  سخنرانی پروفسور Kenneth MacKenzie

  

  

  

  سخنرانی پروفسور کنت مکنزی از دانشگاه ویکتوریای نیوزیلند تحت عنوان:

  Inorganic Polyners (Geopolymers) as Advanced Materials

  در تاریخ یکشنبه 6/2/1388، ساعت 10 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. پروفسور کنت مکنزی استاد دانشگاه ویکتوریای نیوزیلند و رئیس مرکز تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی دانشگاه ویکتوریا در شهر ولینگتون کشور نیوزیلند می باشد. عمده زمینه های تحقیقاتی ایشان سنتز، شناسیایی و کاربرد مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی، شیشه ها ، کامپوزیتها، ژئو پلیمرها و مواد متخلخل است. ایشان طی سخنرانی خود به معرفی تحقیقات جدید انجام شده در حوزه مواد پیشرفته در نیوزیلند اشاره نموده و ضمن ارائه دستاوردهای خود و همکاران در تیمهای تحقیقاتی، به معرفی قابلیتها و پتانسیلهای موجود در زمینه علم و مهندسی مواد و نیز نانو تکنولوژی در کشور نیوزیلند پرداختند. همچنین ایشان با معرفی امکانات و تجهیزات موجود در کشور نیوزیلند امکان همکاریهای دوجانبه علمی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف علم و مهندسی مواد را بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار دادند. در ادامه سخنرانی پیشرفتهای اخیر در حوزه توسعه پلیمرهای آلی جدید موسوم به ژئوپلیمرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین ارائه روشهای نوین جهت سنتز این نوع مواد پیشرفته با استفاده از مواد اولیه جدید و نیز تعدادی از کاربردهای اخیر آنها مطرح شد.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9805.15407.fa
برگشت به اصل مطلب