قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- تازه ها و دستاوردها
تازه ها و دستاوردها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  تولید دیرگدازهای SiC باند نیتریدی به منظور کاربرد در صنعت آلومینیوم

  در این طرح که با همکاری شرکت فراورده های نسوز پارس و دانشگاه علم و صنعت ایران و با حمایت طرح تحقیقات صنعتی وزارت صنایع و معادن انجام شده است، دیرگدازهای n-SiC معروف به باند نیتریدی برای اولین بار درکشورتولید شده است. دیرگدازهای دیرگدازهای n-SiC فقط در پنج کشور دنیا تولید می شوند و دانش فنی آن در طبقه بندی مواد پیشرفته می باشد. در این طرح دانش فنی تولید دیرگدازهای n-SiC از روش تحقیق، پایلوت و نهایتا تولید به دست آمده است. محصولات تولید شده دارای ویژگیهای مشابه با محصولات خارجی بوده و ویژگیهای لازم برای کاربرد در دیگهای الکترولیز آلومینیوم را دارا می باشند. لازم به ذکر است مجری این طرح آقای دکترگلستانی فرد مدیرقطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی وفلزی می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9804.15397.fa
برگشت به اصل مطلب