دانشکده مهندسی خودرو- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
اطلاعیه بسیار مهم در خصوص انتخاب واحد درسی دانشجویان دکتری
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی خودرو:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=21.12067.56887.fa
برگشت به اصل مطلب