دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
درسنامه نیمسال دوم 87-86 استاتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

درسنامه

خلاصه مطالب و روش انرژی جلسه 18/1/87

روش کار مجازی جلسه 20/1/87

تحلیل نیرویی خرپاها-روش مفصل ها جلسه 25/1/87

تحلیل نیرویی خرپاها-روش مقاطع جلسه 27/1/87

جلسه 8/2/87

جلسه 10/2/87

جلسه 15/2/87

جلسه 17/2/87

جلسه 22/2/87

جلسه 24/2/87

جلسه 31/2/87

جلسه 5/3/87

جلسه 7/3/87

تمرین 1

تمرین 2

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2615.3901.fa.html
برگشت به اصل مطلب