دانشکده فیزیک- اعضای هیات علمی دانشکده
اعضای هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۱۴ | 

اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک

AWT IMAGE


استاد

محمدحسین مهدیه

بیژن غفاری قمی

مهدی اسماعیل زاده


دانشیار

سید ادریس فیض آبادی

اسماعیل اسلامی

افشین نمیرانیان
مهدی افشار 
مهدی شایگان منش


استادیار

همایون اشراقی

امیرحسین احمدخان کردبچه

محمدرضا زمانی

فاطمه دباغ کاشانی

محمد واحدی

محسن بابا مرادی

روح اله حاج عبدالوهاب
بابک زارع رمشتی 
سید حسین حسینی شکوه 

رضوانه امراللهی بیوکی
آسیه سادات کاظمی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.14141.34369.fa
برگشت به اصل مطلب