دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
ارتقأ شایسته دکتر اشراقی به مرتبه دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 
ارتقأ شایسته آقای دکتر همایون اشراقی به مرتبه دانشیاری را تبریک گفته، سعادت، سلامت و موفقیت ایشان را از خداوند منان خواستاریم. 
اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.59431.fa
برگشت به اصل مطلب