دانشکده فیزیک- سمینارها و کنفرانس ها
سخنرانی علمی خانم دکتر کاشانی در دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/12 | 
شنبه‌ی آینده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ سخنرانی‌ دیگری در دانشکده فیزیک  توسط خانم دکتر فاطمه دباغ کاشانی با عنوان  " برهمکنش نور ماده: تشخیص تا بهره وری " ، در سالن سمینار ساختمان شماره یک دانشکده فیزیک از ساعت ۱۳ الی ۱۴ برگزار خواهد گردید. شرکت عموم در این سخنرانی آزاد است، برای مشاهده اطلاعیه سخنرانی به اینجا مراجعه فرمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11884.68477.fa
برگشت به اصل مطلب