دانشکده فیزیک- سمینارها و کنفرانس ها
سخنرانی علمی آقای دکتر میری از دانشگاه تهران در دانشکده فیزیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
روز شنبه 16 آذر 1398 یک سخنرانی علمی توسط آقای دکتر میرفائز میری عضو هیات علمی دانشگاه تهران با عنوان " نگاهی به برهم کنش نور و ماده " در دانشکده فیزیک ارائه خواهد شد. این سخنرانی از ساعت 14 الی 15 در سالن سمینار ساختمان شماره 1 دانشکده فیزیک برگزار خواهد شد. از عموم علاقمندان برای حضور در این جلسه سخنرانی دعوت به عمل می آید. در ادامه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11884.58278.fa
برگشت به اصل مطلب