دانشکده فیزیک-  اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی اتمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر بیژن غفاری

دکتر محمد حسین مهدیه

دکتر همایون اشراقی

دکتر اسماعیل اسلامی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر مهدی شایگان منش

دکتر فاطمه دباغ کاشانی

دکتر محمد واحدی

دکتر محمدرضا جعفرفرد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10118.17473.fa
برگشت به اصل مطلب