دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
96/10/20 دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
AWT IMAGE

آقای علی رهروی دانشجوی دکتری جناب آقای دکتر معدولیت، روز شنبه 96/10/23 از رساله دکتری خود تحت عنوان "مدلسازی و شناسایی رفتار آکوستیکی میدان نزدیک سامانه های دریایی" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 17 روز شنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد.

چکیده:

هدف این پایان نامه، معادل کردن صدای اندازه­گیری شده با یک سریاز منابع چندقطبی و تخمین قدرت آکوستیکی این چندقطبی­ها است. در این میان روش معکوس برای دست­یابی به این هدف، مورد بررسی قرار می­گیرد. برای این منظور چیدمان­های مختلف از منابع در نظر گرفته شده و قدرت آکوستیکی منابع محاسبه گردید،که به کمک معیار عدم انطباق مطابقت خوبی بین این صداهای مدل شده و صدای اصلی بدست آمده است. با توجه به این نکته که با آرایش­های مختلف از منابع، صدایی تولید شدکه تطابق خوبی با صدای اصلی داشت در مرحله بعد یکی از چیدمان ­ها به نام آرایش عمودی منابع برگزیده شد. این چیدمان یک فرم استانداد است که فقط قابل کاربرد برای پروانه ها و فن­ها نمی­باشد. سپس به کمک فرایند بهینه سازی بهترین مکانی که کمترین عدم انطباق بین صدای اصلی و صدای مدل شده ناشی از آرایش عمودی را داشت انتخاب گردید. در گام بعدی باید مشخص شود سنسورهای اندازه گیری صدا به چه شکلی و به چه تعدای نصب شوند تا اثر خطاهای اندازه­گیری کاهش یابد. برای انتخاب بهترین چیدمان گیرنده­های صدا از معیار عدد سلامت استفاده گردید و برای محیط های مختلف از قبیل هوا، استخر و دریا چیدمان مناسب آن محیط معرفی گردید. در ادامه با یک روش ابتکاری منابع آکوستیکی معادلی که در مدل اثر چندانی نداشتند حذف شدند و در نتیجه عدد سلامت ماتریس تبدیل بهبود و اثر خطاهای اندازه­گیری بازهم کاهش یافت

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.52069.fa
برگشت به اصل مطلب