دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
96/10/09 سخنرانی علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

قطب علمی "مکانیک جامدات تجربی و دینامیک" دانشکده مهندسی مکانیک در راستای طرح همکاری
با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم، و با حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار می کنند:


 

سخنرانی علمی

 

طراحی ابرماده‌ها برای کاربردهای پزشکی

Meta-biomaterials

 

پروفسور امیرعباس زادپور
 

Faculty of Mechanical, Maritime, and Materials Engineering,

Delft University of Technology (TUDelft), Netherlandsدوشنبه 11 دی ماه 1396، ساعت 13:30

سالن اجتماعات مهندس نبوی

دانشکده مهندسی مکانیک


  مقدم کلیه علاقه‌مندان به شرکت در این جلسه را گرامی می‌داریم

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.51912.fa
برگشت به اصل مطلب