دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
96/10/06 سخنرانی علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دانشکده مهندسی مکانیک، در راستای طرح همکاری
با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم (بنیاد ملی نخبگان)، برگزار می‌کند:سخنرانی علمی

 

مدل سازی تاثیرات محدودیت پلاستیسیته بر مبنای
گرادیان کرنش برای فلزات در مقیاس کوچک


 

دکتر مهدی کاظمی حاتمی

PhD in Computational Mechanics, Université Libre de Bruxelles (ULB), Department of Building, Architecture and Town Planning, Belgium


یکشنبه 10 دی  ماه 1396، ساعت 9 صبح

سالن اجتماعات مهندس نبوی

دانشکده مهندسی مکانیک

 

  مقدم کلیه علاقه‌مندان به شرکت در این جلسه را گرامی می‌داریم

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.51901.fa
برگشت به اصل مطلب