دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
96/10/04 تقدیر از اساتید ممتاز پژوهشی دانشکده مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۴ | 

براساس تصمیم ریاست محترم دانشکده مهندسی مکانیک و به منظور ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی اساتید دانشکده که موفق به اخذ رتبه 5% اول دانشگاه در سال 95 شدند، در مراسم عمومی دانشکده که در تاریخ 96/09/30 برگزار شد از نامبردگان ذیل با اهداء لوح و اختصاص بودجه پژوهشی تقدیر به عمل آمد.


1- دکتر مجیدرضا آیت اللهی

2- دکتر محمودمهرداد شکریه

3- دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور

4- دکتر نوروزمحمد نوری

5- دکتر محرم حبیب نژاد

6- دکتر محمد صدیقی

7- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی

8- دکتر محمدحسن شجاعی فرد

9- دکتر اسماعیل خان میرزا

10- دکتر سپهر صنایع (10% اول دانشگاه)

خانواده دانشکده مهندسی مکانیک برای این اساتید گرامی آرزوی توفیقات روزافزون می نماید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.51866.fa
برگشت به اصل مطلب