دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
96/09/19 دکتر مجیدرضا آیت اللهی عضو هیات تحریریه هفتمین مجله ISI

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۹ | 
AWT IMAGE
پیروی دعوت سردبیر ارشد مجله The Journal of Adhesion، دکتر مجیدرضا آیت اللهی مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست به عنوان عضو جدید، به هیات تحریریه این مجله ISI اضافه گردید. این دعوت پیروی مقالات متعددی که دکتر آیت اللهی طی سال های اخیر در زمینه تحقیقاتی اتصالات و مواد چسبی منتشر نموده، صورت گرفته است. لازم به ذکر است مجله فوق الذکر با ضریب تاثیر 1.63 از سال 1969 تاکنون توسط موسسه انتشاراتیTaylor & Francis  منتشر شده است و یکی از سه مجله تخصصی ISI در حوزه اتصالات و مواد چسبی به شمار می رود.
این مجله هفتمین مجله ISI می باشد که دکتر آیت اللهی در حال حاضر عضو هیات تحریریه آن می باشد. عناوین شش مجله دیگر عبارت است از:
  1. International Journal of Pressure Vessels And Piping
  2. Structural Engineering & Mechanics: An International Journal
  3. Theoretical and Applied Fracture Mechanics
  4. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
  5. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (FFEMS)
  6. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering, Part L: Journal of Materials: Design and Applicationsv
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.51659.fa
برگشت به اصل مطلب